Behandlingstjenester.

Fellesskapstjenester.

31 Gamblingavhengighetsbehandlingssenter RI.

Nedenfor er en liste over 31 Gambling Addiction Services i RI.

PACS av Tri Hab / Gateway Healthcare Inc.

Gambling Addiction Programmer i Rhode Island – Gambling Addiction Disorder Behandling og Ambulant Drug Program, Delvis sykehusinnleggelse for Substance Abuse / Substance Abuse dagbehandling for kompulsiv gambling.

South Shore Mental Health Centers Inc.

Gambling Addiction Programmer i Rhode Island – Gambling Addiction Disorder Behandling og Ambulant Substance Misbruk Behandling og Drug Rehab Program for Compulsive Gambling.

Judys hus.

Gambling Addiction Programmer i Rhode Island – Gambling Addiction Disorder Behandling og Residential Short Term Drug Rehab Program nyktert levende (30 dager eller mindre), Residential langsiktig rusmiddelbehandling behandling edru levende (mer enn 30 dager), Ambulant medisin rehab, Delvis sykehusinnleggelse rusmiddel rehab / Stoffmisbruk dagbehandling for tvangsspill.

Avhengighetstjenester / Doric Center.

Gambling Addiction Programmer i Rhode Island – Gambling Addiction Disorder Behandling og Ambulant Substance Misbruk Behandling og Drug Rehab Program for Compulsive Gambling.

CODAC Behavioral Healthcare.

Gambling Addiction Programmer i Rhode Island – Gambling Addiction Disorder Behandling og Ambulant Substance Misbruk Behandling og Drug Rehab Program for Compulsive Gambling.

Phoenix House of New England.

Gambling Addiction Programmer i Rhode Island – Gambling Addiction Disorder Behandling og Residential langsiktig behandling (mer enn 30 dager) Long Term Substance Abuse Treatment og Long Term Drug Rehab Program for Compulsive Gambling.

Senter for atferdshelse.

Gambling Addiction Programmer i Rhode Island – Gambling Addiction Disorder Behandling og Ambulant Substance Misbruk Behandling og Drug Rehab Program for Compulsive Gambling.

Tri Town Community Action Agency.

Gambling Addiction Programmer i Rhode Island – Gambling Addiction Disorder Behandling og Ambulant Substance Misbruk Behandling og Drug Rehab Program for Compulsive Gambling.

Newport County.

Gambling Addiction Programmer i Rhode Island – Gambling Addiction Disorder Behandling og Ambulant Substance Misbruk Behandling og Drug Rehab Program for Compulsive Gambling.

CODAC Behavioral Healthcare.

Gambling Addiction Programmer i Rhode Island – Gambling Addiction Disorder Behandling og Ambulant Substance Misbruk Behandling og Drug Rehab Program for Compulsive Gambling.

Langtidspleie.

Gambling Addiction Programmer i Rhode Island – Gambling Addiction Disorder Behandling og Residential langsiktig behandling (mer enn 30 dager) Long Term Substance Abuse Treatment og Long Term Drug Rehab Program for Compulsive Gambling.

Voksenadferdstjenester.

Gambling Addiction Programmer i Rhode Island – Gambling Addiction Disorder Behandling og Ambulant Drug Program, Delvis sykehusinnleggelse for Substance Abuse / Substance Abuse dagbehandling for kompulsiv gambling.

Community Counseling Center Inc.

Gambling Addiction Programmer i Rhode Island – Gambling Addiction Disorder Behandling og Ambulant Substance Misbruk Behandling og Drug Rehab Program for Compulsive Gambling.

East Bay Counseling Center Inc.

Gambling Addiction Programmer i Rhode Island – Gambling Addiction Disorder Behandling og Ambulant Substance Misbruk Behandling og Drug Rehab Program for Compulsive Gambling.

Robert J Wilson House.

Gamblingavhengighetsprogrammer i Rhode Island – Gamblingavhengighetsforstyrrelse Behandling og bosteds kortvarig, noktern levende rusmiddelbehandling (30 dager eller mindre), Befolkning langsiktig medisinsk rehabilitering behandling edru levende (mer enn 30 dager), Ambulant medisin rehab, Substans misbruk dag behandling for kompulsiv gambling.

Providence-senteret.

Gambling Addiction Programmer i Rhode Island – Gambling Addiction Disorder Behandling og Ambulant Drug Program, Delvis sykehusinnleggelse for Substance Abuse / Substance Abuse dagbehandling for kompulsiv gambling.

CODAC Providence.

Gambling Addiction Programmer i Rhode Island – Gambling Addiction Disorder Behandling og Ambulant Substance Misbruk Behandling og Drug Rehab Program for Compulsive Gambling.

Discovery House.

Gambling Addiction Programmer i Rhode Island – Gambling Addiction Disorder Behandling og Ambulant Substance Misbruk Behandling og Drug Rehab Program for Compulsive Gambling.

Family Service Inc.

Gambling Addiction Programmer i Rhode Island – Gambling Addiction Disorder Behandling og Ambulant Substance Misbruk Behandling og Drug Rehab Program for Compulsive Gambling.

MAP Alc og Drug Rehab Services Inc.

Gambling Addiction Programmer i Rhode Island – Gambling Addiction Disorder Behandling og bosted kortvarig narkotikabehandling edru levende (30 dager eller mindre), bolig langtidsbehandling rehab behandling edru levende (mer enn 30 dager), poliklinisk medisin rehab, stoffmisbruk dag behandling for kompulsiv gambling.

Providence Center.

Gambling Addiction Programmer i Rhode Island – Gambling Addiction Disorder Behandling og Residential Short-Term Sober Living (30 dager eller mindre), Residential langsiktig rusmiddelbehandling program Sober Living (mer enn 30 dager) for Compulsive Gambling.

Veterans Affairs Medical Center.

Gambling Addiction Programmer i Rhode Island – Gambling Addiction Disorder Behandling og Sykehus Inpatient Drug Rehab, Sykehus Inpatient Substans Misbruk Program, Ambulant Drug Rehab, Delvis sykehusinnleggelse Drug Rehab / Substance misbruk dag behandling for Compulsive Gambling.

New Day Community Residence, LLC.

Gambling Addiction Programmer i Rhode Island – Gambling Addiction Disorder Treatment og for kompulsiv gambling.

Ost Bay Mental Health Center.

Gambling Addiction Programmer i Rhode Island – Gambling Addiction Disorder Behandling og Ambulant Substance Misbruk Behandling og Drug Rehab Program for Compulsive Gambling.

CODAC Behavioral Healthcare II.

Gambling Addiction Programmer i Rhode Island – Gambling Addiction Disorder Behandling og Ambulant Substance Misbruk Behandling og Drug Rehab Program for Compulsive Gambling.

Kent Center.

Gambling Addiction Programmer i Rhode Island – Gambling Addiction Disorder Behandling og Ambulant Drug Program, Delvis sykehusinnleggelse for Substance Abuse / Substance Abuse dagbehandling for kompulsiv gambling.

Discovery House.

Gambling Addiction Programmer i Rhode Island – Gambling Addiction Disorder Behandling og Ambulant Substance Misbruk Behandling og Drug Rehab Program for Compulsive Gambling.

Senter for atferdshelse.

Gambling Addiction Programmer i Rhode Island – Gambling Addiction Disorder Behandling og Ambulant Substance Misbruk Behandling og Drug Rehab Program for Compulsive Gambling.

Tri Hab Division av Gateway Healthcare.

Gambling Addiction Programmer i Rhode Island – Gambling Addiction Disorder Behandling og Ambulant Drug Program, Delvis sykehusinnleggelse for Substance Abuse / Substance Abuse dagbehandling for kompulsiv gambling.

Tri Hab Inc.

Gambling Addiction Programmer i Rhode Island – Gambling Addiction Disorder Behandling og Residential Short-Term Sober Living (30 dager eller mindre), Residential langsiktig rusmiddelbehandling program Sober Living (mer enn 30 dager) for Compulsive Gambling.

Tri Hab Inc.

Gambling Addiction Programmer i Rhode Island – Gambling Addiction Disorder Behandling og Residential Short-Term Sober Living (30 dager eller mindre), Residential langsiktig rusmiddelbehandling program Sober Living (mer enn 30 dager) for Compulsive Gambling.