Frymaster UHC-P Service og deler manual.

Se ogsa for Frymaster UHC-P.

Beslektede handboker for Frymaster UHC-P.

Innholdsfortegnelse for Frymaster UHC-P.

Frymaster, medlem av Commercial Food Equipment Service Association, anbefaler a bruke CFESA Certified Technicians. Pris: $ 6,00 8196044 * Dognapen service Hotline 819-6044 1-800-551-8633 Mars 2005.

UHC-P er IKKE egnet til utendors bruk. Nar du bruker denne enheten, ma den plasseres pa en horisontal overflate. UHC-P ER IKKE ANSVARLIG FOR INSTALLASJON I ET OMRAD hvor en vannstrale kan brukes. DETTE APPARATET MA IKKE RENGJORES MED VANN.

DENNE SIDEN ER TOM MED HENSIKT.

Innholdsfortegnelse Driftstjeneste Prosedyre Re-adressering Kabinett Feilsoking Illustrert Deleliste Kablingsdiagram.

(sett fra forsiden). Parametrene for a holde temperaturer overfores til kabinettets kommunikasjonskort via en Palm Pilot med spesiell UHC-P-programvare. All programmering av skapet er gjort pa Palm.

UHC-P Service Procedures 1.3 Oppstart Indikatorer og Testpunkter Ved oppstart piper kommunikasjonskortet. Pa fordelingsbrettene blinker en LED raskt i noen sekunder, og senker deretter til en blits hvert annet sekund. Displayene viser versjonens nummer.

UHC-P 2 Service Procedures FARE: Hvis du ikke kobler fra stromforsyningen for service, kan det fore til alvorlig skade eller dod. Kabinettbryteren KOBLES IKKE all innkommende strom til kabinettet. Fjern bunnskruen og losne toppen.

UHC-P Sikringer / MOV-vifter Stromforsyning Transformator Kommunikasjonskabel Kommunikasjonskort Relebryter Figur 5: Komponenthylle Varmeledere RTD-ledninger Displaykabel Kommunikasjon 5VDC stromkabel Terminalblokk Figur 6: Fordelingstavlene er pa venstre side av.

UHC-P Alle komponentene fjernes lett. Det er ingen utskiftbare komponenter pa kretskortene. Bytting av skjerm-, distribusjons- eller kommunikasjonskort vil kreve re-adressering av kabinettet, som er dekket i avsnitt 3. 2.2 Test 2.2.1 Transformator 1.

UHC-P 2.2.4 Distribusjonskort 1. Kontroller for spenningen mellom varmeapparatet Linjespenning mellom plateterminalen pa sporene og platen og plassen som er felles pa klemmen for den mistenkte blokken med sporoppvarmeren. Merk: Linje for varme.

Den viste temperaturen skal ligge innenfor maleren. Hvis lesingen er utenfor toleranse, utfor folgende fremgangsmate. Start UHC-P-programvaren pa Palm og folg disse trinnene: Trinn 3: Skapet Trinn 1: Trykk pa venstre hjorne.

UHC-P Trinn 6: Den angitte forskyvningen er synlig pa menyen. I dette trinnet 7: Med Palm-horisontal og -kasse, kompenserer vi toppsplaten ca. en fot fra toppvarmerplaten. # 5. Juster mottakslinsen pa skapet, trykk pa de andre sporene etter behov.

UHC-P 2.3 Fjerne / Bytte Komponenter Festeholderens display er festet i skapet Figur 9: Festeholderen som holder displayet, vises fjernet. av to allen og to hekseskruer. Bekkenet er vist fjernet (figur 9). Fire skruer festes pa skjermen.

UHC-P 2.3.2 Fjerne et spor 1. Utfor trinnene i avsnitt 2-1. Koble fra feilplasseringen fra fordelerkortet og klemmen. 2. Losne, men fjern ikke skruene fra hvert hjorne av sporet som skal fjernes. 3. Fjern ledningsbraketter fra ledningsnettet. Figur 7: Et feil spor er slengt fra kabinettet.

UHC-P Service Procedures 3.1 Re-adressering av kabinettet Hvis et bord er endret pa UHC-P, ma kabinettet re-adresseres, dette forteller i det vesentlige hvert bord hvilken posisjon den opptar. Skapet ma ogsa omprogrammeres med Palm. Prosessen med re-adressering begynner med Palm. Sikkerhetsnivaet ma endres til admin i Palm-programvaren for a fa tilgang til gjenadresseringsfunksjonen.

UHC-P Service Procedures Trinn 13: Sikre den rode mottakelsen Trinn 12: Stralen over kabinettlinsen pa forsiden av UHC-P-konfigurasjonene med en Palm, kabinettet er rent. Hold Palm som holder restaurantens pilot parallelt med gulvet og sikte.

4 Feilsokingsveiledning for UHC-P Symptom Mulige arsaker Test & # x2022; & # X2022; Enhet unnlater a ikke strom til ledningen. Kontroller for linjespenning ved & # x2022; start opp; vifterbryteren og transformatoren. Blast 20 amp sikring ikke kjores. Enheten driver opp & # x2022 ;.

5 Delelister, eksploderte visninger 5.1 Universal Holder Kabinett Illustrert Deler Fordeling 4- Slot Del # 2-Slot Smal Beskrivelse Element 806-7904 806-7904 106-4549 Base Pan Assembly 106-3644 106-3644 106-4543 Slot Assembly (Se ogsa side 5-4) 106-3654 106-2820 106-4231 Venstre Side Skap Montering Skrue, # 10 X & # xBD ;.

5.1 Universal kabinett Illustrasjonsdeler Nedbryting (fortsettelse) 4-spors del 2-sperre Begrens beskrivelse Produkt 816-0634 816-0634 816-0634 Plug, .875 Shorty Window Lexan 106-2750 106-2821 106-4573 Hoyre sideramme 106 -3653 823-2984 106-4230 Right Side Cabinet Assembly 809-0581 809-0581 809-0581 Mutter, & # xBD; N.P.T. Lasing 809-0582 809-0582 809-0582.

Skrue, 4-40 x & # xBD; PN SL HD ZP 809-0839 809-0839 809-0839 Skrue, 8-32 x & # xBE; PN SL HD 810-1164 810-1164 810-1164 Blokk, I Plc Skruelos Terminal 812-1306 812-1306 812-1306 Metal Oksid Varistor 106-4229 106-4229 106-4229 Palm Zire 21 med UHC-P programvare vist.

5.3 Slotkonfigurasjon Standardkonfigurasjon 106-3644 SPOD-konfigurasjon 106-3645 4-sporet Del nr. 2-sperre Begrens beskrivelse Vare 200-2890 Brakett, Bezel-stotte UHC (Vindukslos) 807-3707 807-3707 807-4075 Skjermkonstruksjon, UHCII Overlegg Plate , UHCII varmeapparat 807-3998 807-3998 807-4065 809-0593 809-0593 809-0593 Skrue, # 6 x & # xBD; RD / HD Phil Hi-Lo 809-0609 809-0609 809-0609.

UHC-P 6 ledningsdiagram, UHC GR / YW TUV GODKJENT ENHETER FUNKSJONER RTD’S HEATERS SLOTS 1,2 TOP SLT 1 1 TOP 1 BOT BOTTOM SLT 1 IKKE KRAV FOR 2 TOP SPOD UNITS DISTRIBUTION 2 BOT TOP SLT 2 BOARD DISPLAY SLOT 1.

UHC-P UHC-P 2-lednings ledningsdiagram UHC-PN ledningsdiagram.