Hva er i skattepengene, og hvordan det vil pavirke deg.

(OPPDATERT) – Republikanske lovgivere ga en feiende skattoverhaling denne uken. Flere av de mest forventede endringene – for eksempel en betydelig okning i standardfradrag og begrensning av statlige og lokale inntektsskatt – gjorde det endelige kutt pa regningen. Noen av de mest kontroversielle forslagene, som eliminering av medisinsk fradrag, ble slettet bort.

Mange av disse bestemmelsene er imidlertid midlertidige og skal utlope etter sju ar. De trer i kraft i 2018, med mindre annet er angitt.

Skattebeslag.

NA Sju braketter, med en hoyeste rate pa 39,6 prosent, som folk betaler pa inntekt de tjener utover $ 470 700 for par arkiverer sine skatter i fellesskap eller $ 418 400 som et individ.

NY PLAN Sju braketter, med en topprate pa 37 prosent, som gifte folk som arkiverer i fellesskap, vil betale pa inntekt de tjener over $ 600 000. Hvis du er singel, gjelder topprenten for inntekt opptjent utover $ 500.000. Gevinster og kvalifiserte utbyttene er uendret.

Unntak, Kreditt, Standardavdrag.

NA Hvis du er singel, er standardfradraget $ 6.350. Legg til i unntak, og du er opp til $ 10 400. Gift uten barn? Det er $ 12 700 for fradrag og $ 20 700 med unntak. Hvis du er gift med to barn, gar fradrags-plus-unntakstallet opp til $ 28 700. Det er ogsa en skatt pa $ 1000 per barn.

NY PLAN Standardavdraget okes midlertidig til $ 12 000 for singler og $ 24 000 for gifte par som legger felles retur.

Barnskattkreditten okes til $ 2000 for hvert barn – og inntil $ 1400 av det kan leveres i form av refunderbart kreditt, noe som betyr at skattebetalere kan fa tilbake penger selv om de ikke har noen skatteforpliktelse. (Skattebetalere kan ogsa redusere skatteavgiften med opptil $ 500 for andre forsorgere som ikke er barn.)

Men det hele endres i 2025, nar fradragene og unntakene gar tilbake til gjeldende lov.

Boliglansrenter, og statlige og lokale skattemessige fradrag.

NA Du kan generelt trekke belopet du betaler for statlig og lokal inntektsskatt, inkludert eiendomsskatt, pa din foderale inntektsskatt. Du kan ogsa trekke renten du betaler hvert ar pa boliglan til $ 1 million, en hette som kan dekke flere boliger. I tillegg kan du generelt trekke opp til $ 100.000 i renter du betaler pa et hjem-egenkapitallan eller kredittkort.

NY PLAN Skattebetalere kan trekke inn inntil $ 10.000 totalt, noe som kan inkludere en kombinasjon av statlig og lokal inntektsskatt og eiendomsskatt (eller salg pluss eiendomsskatt i stater der det ikke er inntektsskatt). Men ikke bry deg om a forsoke a forhandsbetale statens og lokale inntektsskatt for 2018 for arsskiftet for a omga den nye grensen. Forslaget er et skritt foran deg og din regnskapsforer og vil ikke tillate det.

For villaeiere som betaler sine statsskatt per kvartal, er det O.K. a betale den siste og siste avdrag pa grunn av den 16. januar pa eller for den siste dagen i ar, hvis du onsker a kreve fradrag i ar.

Skatteytere kan ogsa forskuddsbehandle sine 2018 eiendomsskatter – sa lenge deres lokale jurisdiksjon tillater det.

Du kan ogsa trekke renter betalt pa boliglan til $ 750.000; som inkluderer ditt prim re hjem og en annen «kvalifisert bolig», som kan omfatte et mobilhjem eller en bat. Men hvis du kjopte en eiendom for 15. desember, kan du fortsatt trekke renter opp til $ 1 million (grensen i henhold til gjeldende lov). Boliglansrenten er ikke lenger fradragsberettiget for alle.

Medisinske utgifter.

NA Du kan trekke ut medisinske utgifter utenom lommen som overstiger 10 prosent av din justerte bruttoinntekt (men ikke utgiftene som utgjor de forste 10 prosent). Dette er spesielt nyttig for eldre og andre med lavere inntekt som trenger regelmessig hjelp og omsorg.

NY PLAN 2017 og 2018 kan du trekke ut medisinske utgifter som ikke overstiger 7,5 prosent av justert bruttoinntekt. Men kom 2019, vil den ga tilbake til 10 prosent terskelen for alle skattebetalere.

Individuelt mandat.

NA Under den rimelige omsorgsloven ma enkeltpersoner kjope en kvalifiserende helseforsikringsplan eller betale en straff – med mindre de kvalifiserer for fritak.

NY PLAN Straffen blir redusert til null, noe som i praksis betyr at f rre friske personer kan registrere seg for dekning – og det forventes a fore til hoyere premier for personer som ikke kvalifiserer for premiumsubsidier.

Alternativ Minimumskatt.

NA Den A.M.T. er en alternativ mate a beregne inntektsskatt pa grunn av, for a sikre at folk med mange fradrag ikke betaler for lite. Det treffer ofte hoyere inntektsfamilier, s rlig i stater der statens inntektsskatt er hoy.

NY PLAN The A.M.T. vil ikke ga bort, selv om mange republikanere hadde hapet a eliminere den. Men gjennom 2025 vil den gjelde for f rre mennesker og sparke inn pa hoyere inntektsnivaer.

Eiendomsskatt.

NA Generelt betales estates 40 prosent foderal skatt pa arvet eiendom, men regler fratager at skatt pa eiendommer opp til $ 5,490,000.

NY PLAN Basisfritakelsesbelopet dobles til $ 10 millioner og er indeksert til inflasjon som oppstar etter 2011. Det gjelder for eiendommer av mennesker som dor etter 31. desember, men for 1. januar 2026 (og ogsa til gaver laget i den tidsrammen) .

Gjennomgaende virksomheter.

NA Folk som eier sma bedrifter av ulike slag, generelt betaler inntektsskatt basert pa normal sats for individuelle skatter. Ofte er de involvert i eller kjorer partnerskap, eneforetak, aksjeselskaper og S-selskaper.

NY PLAN Starte neste ar og for 1. januar 2026, kan enkeltpersoner generelt trekke 20 prosent av deres kvalifiserte forretningsinntekter fra et partnerskap, S-selskap og eneboliger. Det er imidlertid grenser, inkludert en faseavvikling for fradraget som begynner pa $ 157 500 av individuell inntekt og $ 315 000 inntekt for par arkivering i fellesskap.

NA Dine penger vokser fri for eventuelle kapitalgevinster, og du kan trekke det skattefritt til a betale for hoyere utdanningskostnader.

NY PLAN Ingenting endres med hoyere utdanning, men du vil ogsa kunne trekke opp til $ 10 000 hvert ar, per barn, for a betale for privat eller religios skole og motta de samme skattefordelene. Familier kan ogsa rulle 529 midler over til ABLE-kontoer, som gir skattefordeler for funksjonshemmede.

Investeringsgebyrer og ubetalte forretningsomkostninger.

NA Du kan trekke avgifter du betaler til en investeringsradgiver og lignende utgifter knyttet til pengeforvaltning, men bare hvis de legger opp til minst 2 prosent av din justerte bruttoinntekt. Den samme regelen gjelder arbeidsutgifter arbeidsgiveren din ikke refunderer for.

NY PLAN Dette vil ikke lenger v re tillatelige fradrag, men det varer bare gjennom 2025.

Roth I.R.A. Gjor-Overs.

NU I henhold til gjeldende lov kan du utfore en form for overforing dersom du nylig har konvertert en individuell pensjonskonto til en Roth I.R.A. Maten dette virker pa er at hvis du gjor konverteringen, og deretter faller verdien av kontoen eller en annen omstendighet endres for 15. oktober det folgende aret, kan du recharacterize Roth slik at det er en vanlig gammel I.R.A. en gang til. Dette kan tillate folk a unnga a betale hoye skatteregninger pa en mengde penger som da har gatt ned i verdi etter konverteringen.

NY PLAN Ikke flere do-overs. Nar du konverterer til en Roth, forblir den en Roth.

Tap for branner og flom.

NA Hvis du er offer for et husbrann, flom, innbrudd eller lignende, kan du generelt trekke ned tap – sa lenge hvert tap er over $ 100 og alle tapene samlet overstiger 10 prosent av din justerbare bruttoinntekt.

NY PLAN Fra og med neste ar kan skattebetalere fortsatt trekke disse tapene med de samme reglene – men bare hvis tapet oppstod under en hendelse som presidenten offisielt erkl rte a v re en katastrofe.

NOW Alimony er en fradragsberettiget kostnad for folk som betaler det, og de som mottar det, ma betale inntektsskatt.

NY PLAN Skilsmisse ville bli litt mer byrdefull for den tidligere ektefellen som betaler alimoni fordi det ikke lenger ville v re en fradragsberettiget kostnad. Men den personen som mottar betalinger vil ikke lenger matte betale skatt pa inntektene. Forandringen vil tre i kraft for skilsmisse og separasjonsavtaler som utfores fra 2019.

Ex-ektefeller som onsker a endre eksisterende avtaler – opprettet 31. desember 2018 – kan fortsette a folge de nav rende 2017-reglene, sa lenge de oppgir det i den nye avtalen. Disse personene vil trolig holde fast ved de gamle reglene – generelt sett ville det bare v re fornuftig a bytte til den nye skattebehandlingen hvis den tidligere ektefellen som betaler stotten, er i en lavere skattekonsentrasjon enn mottakeren.

Flytte utgifter.

NA Skatteytere kan trekke flyttekostnader – selv om de ikke spesifiserer sine selvangivelser – sa lenge den nye arbeidsplassen er minst 50 miles lenger fra det gamle hjemmet enn den gamle arbeidsplassen var fra det gamle hjemmet. (Hvis du ikke hadde noen arbeidsplass, ma den nye jobben v re minst 50 miles fra ditt gamle hjem.)

NY PLAN Flyttekostnader vil vanligvis ikke lenger v re en fradragsberettiget regning som begynner i 2018, selv om det tillater noen unntak for milit rmedlemmer.

Skatteforberedelse.

NA Du kan vanligvis trekke ut belopet din skatterpreparasjonsspesialist fakturerte deg eller lignende skatterelaterte utgifter, som programvare du kjoper og gebyret for a sende skjemaene dine elektronisk.

NY PLAN Skattydere ville ikke lenger kunne ta dette fradraget.

A sykle pa sykkel.

NA Du kan ekskludere opptil $ 20 i maneden fra inntekten din for utgifter knyttet til vanlig sykkelpendling, sa lenge du ikke mottar andre pretaxpengerutgifter fra arbeidsgiveren din.

NY PLAN Fra og med neste ar er disse utgiftene ikke lenger fradragsberettigede.

Ny inflasjonsteller.

NA Det er forskjellige mater a male endringen i levekostnadene. Forelopig er den foderale regjeringen i stor grad avhengig av det som kalles forbrukerprisindeksen, referert til som C.P.I.

NY PLAN Regningen vil endre tiltaket til det som er kjent som den kjedede C.P.I., som generelt stiger langsommere enn det som er brukt na. Dette vil redusere hastigheten som skattekonsollene vokser med inflasjon, slik at skattebetalere raskere vil finne seg i hoyere marginale skattefester.

Ved a bruke et langsommere tiltak betyr det ogsa at visse skattelettelser ogsa vil vokse langsommere, blant annet blant annet inntektsskatten.

Denne endringen er permanent; Tiltaket vil fortsatt bli brukt selv etter at andre skattendringer, inkludert det okte standardfradrag, utloper.

Gambling tap.

NA Du kan trekke gambling tap, men bare opp til mengden av spillinntekt i lopet av et gitt ar.

NY PLAN Regningen klargjor at personer (inkludert mange profesjonelle spillere) som ogsa trekker innsatsutgifter, for eksempel kostnaden for a reise til og fra et kasino, ma legge til disse utgiftene til sine totale tap for de sammenligner summen med sine totale skattepliktige gevinster for Formalet med a gjore den totale fradragsberegningen. Denne avklaringen gjelder ikke for utgifter som spillerne padra seg utover 2025.

Skattbarhet pa utlant gjeldsskuld.

NA I alminnelighet, nar du skylder en gjeld og den enheten du skylder den tilgir den gjelden, er belopet av den tilgitte gjelden teller som skattepliktig inntekt. Dette er for oyeblikket ikke tilfellet for de som snart vil fa nytte nar den foderale regjeringen torker bort gjelden i henhold til public service loan forgiveness programmet (og ogsa folk i andre helsetjenester og andre laneprogrammer). Men belopet er skattepliktig nar studentlansbelop er tilgitt i tilfelle dod eller uforhet.

NY PLAN Utbetalt gjeld i tilfelle dodsfall eller total og permanent funksjonshemming vil ikke lenger v re skattepliktig. Bestemmelsen utloper etter 2025.

Kiddie Tax.

NA I ar, hvis et barn samler uopptjent inntekt over $ 2.100, blir disse pengene generelt beskattet til foreldrenes skattesatser i stedet for barnets, hvis foreldrenes rente er hoyere. (Barn er generelt definert som noen under 19 ar, eller en heltidsstudent under 24 ar)

NY PLAN Under de nye reglene vil barnets netto uinntekte inntekt bli beskattet ved hjelp av beslagene som stole pa og eiendommer folger; dette systemet har en toppbrakett pa 37 prosent, som gjelder inntekt som overstiger $ 12 500.

Skatteeksperter sa at dette ikke vil forandres mye for hoyere inntektsfamilier, siden de allerede betalte lignende priser. Men familier i middelklassen kan fole seg mer klemt hvis barna har portefoljer som genererer betydelig inntekt – for eksempel en arvelig individuell pensjonskonto. For barn med mindre mengder uopptjent inntekt kan de komme litt fremover.

Reglene gar tilbake til dagens lov i 2025.

Skatt pa barns arbeidsinntekter er uendret og beskattes til enkelt skattebetalers rente.

Hva har ikke endret seg.

STUDENTLANANTER Huset hadde foreslatt a oppheve fradraget for studielansinteresse, men den endelige regningen har ingen opphevelse.

ADOPTION ASSISTANCE PROGRAMMER Huset hadde foreslatt a oppheve fradrag for okonomisk assistanse som en arbeidsgiver kan gi nar en ansatt vedtar et barn, men den endelige regningen har ingen opphevelse.

VEDLIKEHOLDSREGNSKAP Pa et tidspunkt hadde huset foreslatt a eliminere arbeidsavhengige omsorgsparekontoer som tillater ansatte a legge bort $ 5000 uten skatt pa inntekt hvert ar. Senere endret bestemmelsen for at regnskapet skulle forsvinne i 2023. Senatet foreslo aldri noen endring, og det er ingen endring i den endelige regningen.

UNDERVISNINGSAVVIKERE Ansatte i utdanningsinstitusjoner som mottar nedsatt undervisning – eller et frafall – for seg selv, ektefeller eller avhengige, blir generelt ikke beskattet av denne inntekten. Dette er spesielt nyttig for enkelte studenter; deres oppl ring fravikes som en del av arrangementer hvor de underviser eller utforer forskning pa deres universitet. Huset hadde foreslatt a beskatte fordelen, men den endelige regningen har ikke denne bestemmelsen.

Arbeidsgiver-betalt undervisning Nar arbeidsgiver betaler din undervisning for videreutdanning, er belopet de betaler ikke skattepliktig inntekt for deg sa lenge det oppfyller visse vilkar og beloper seg til ikke mer enn 5 250 dollar i aret. Huset hadde foreslatt at fordelen skal beskattes, men den endelige regningen har ikke denne bestemmelsen.

KAPITALGJENNER VED SALG AV HJEM Med noen unntak kan et gift par som legger inn sine skatter i fellesskap, ekskludere inntil 500 000 dollar i gevinster ved salg av et hjem, sa lenge de har brukt det som prim rbolig for minst to av de siste fem ar. En enkeltperson kan utelukke opptil $ 250.000. Huset og senatet foreslo begge a gjore denne regelen strengere, men ingen bestemmelse hersket, og regelen vil forbli den samme.

L rerutvikling L rere kan ta $ 250-fradrag for penger de bruker pa visse jobbrelaterte og klasseromsutgifter. Huset ville eliminere skatteferien, mens senatet onsket a fordoble det midlertidig. Verken forslag gjorde det endelige regningen, og regelen vil forbli den samme.

401 (K) TAXBREV Inntil Huset og Senatet innforte sine regninger, var det rykter om at de kunne prove a begrense mengden pretax-penger som folk kunne sette inn pa arbeidsplassen sine sparekontoer. De forsokte ikke a gjore dette, og reglene for disse kontoene forblir de samme.

ELEKTRISKE BILER Kjopere av kvalifiserte plug-in elektriske kjoretoy, som Chevrolet Bolt eller Volt og Tesla biler, kan noen ganger fa en skattekreditt pa opptil $ 7.500. Huset hadde foreslatt a eliminere skatteferansen, men bestemmelsen gjorde ikke den endelige regningen. Sa skatten pause forblir.

ARKER MEDICAL SAVINGS ACCOUNTS Disse regnskapene ble til stede for helse sparekontoer, men fungerer pa lignende mater. Husregningen hadde foreslatt a ta bort skattefristen for bidrag til regnskapet, men det gjorde ikke det til den endelige regningen.

Salg av aksjer og gjensidig fond I henhold til gjeldende lov kan personer som har aksjer pa aksjer eller midler pa en skattepliktig investeringskonto velge hvilke aksjer som skal selges dersom de selger deler av investeringen. Dette tillater folk som kjopte aksjer pa ulike tidspunkter for a selge bare de som vil hjelpe dem a betale minst belop i skatt pa eventuelle gevinster. Senatet foreslo a begrense slike trekk, men bestemmelsen gjorde det ikke til den endelige regningen.