Lokale avtrekksdeksler – PowerPoint PPT-presentasjon.

Lokale avtrekksdeksler. Lokale avtrekksdeksler. Introduksjon: Designet for a fange opp og fjerne skadelige utslipp fra ulike prosesser for de rommer inn pa arbeidsplassen. Hette er stedet der prosessutslipp gar inn i avgassystemet.

PowerPoint Slideshow om ‘Lokale avtrekksdeksler’ – Thomas.

Last ned na En bilde / lenke nedenfor er gitt (som det er) for a laste ned presentasjonen.

Nedlastingspolicy: Innhold pa nettstedet er gitt til deg som for din informasjon og personlig bruk og kan ikke selges / lisensieres / deles pa andre nettsteder uten a fa samtykke fra forfatteren. Mens du laster ned, kan det hende at utgiveren har slettet filen fra serveren av en eller annen grunn, ikke kan laste ned en presentasjon.

Lokale avtrekksdeksler.

Designet for a fange og fjerne skadelige utslipp fra ulike prosesser for de rommer inn pa arbeidsplassen. Hette er stedet der prosessutslipp gar inn i avgassystemet. Hovedfunksjonen til hetten er a fange forurensningene og transportere dem inn i hetten. Et luftfelt er opprettet i hetten for den ovennevnte funksjonen. Fig. 3-1, side 3-3, viser ACGIH manualen nomenklatur knyttet til lokale avtrekksdeksler.

Lokale avtrekksdeksler.

Lokale avtrekksdeksler.

Hetter som helt eller delvis omgir forurensningsgenereringspunktet disse er foretrukket uansett hvor prosesskonfigurasjonen og operasjonen tillater det.

Hettene ligger ved siden av kilden. Eksempler er spor langs kanten av tanken eller en rektangul r apning pa et sveisebord.

Kriterier for hetteutvalg:

– Fysiske egenskaper av utstyret.

– Forurensningsgenereringsmekanisme.

Fig 3-3, side 3-5, ACGIH manual viser forskjellige typer hetter.

Lokale avtrekksdeksler.

Lokale avtrekksdeksler.

Faktorer som pavirker valget av fangsthastighet.

Nedre ende av omradet – Romluftsstrommer minimal eller gunstig for a fange Forurensninger med lav toksisitet eller kun ubehagelig verdi Intermittent lav produksjon Stor hette – stor luftmasse i bevegelse Ovre ende av omradet – Fordeler romluftstrommer Forurensninger med hoy toksisitet Hoy produksjon, tung bruk Liten hette – kun lokal kontroll.

Lokale avtrekksdeksler.

Q = v * a = v * 4 * * x2 = 12,57 * v * x2.

Q = luftstrom til sugepunkt, cfm.

V = hastighet ved avstand X, fpm.

A = 4 * * X2 = omrade av sf re, ft2.

X = radius av sf ren, ft.

Lokale avtrekksdeksler.

Q = v * 2 * * x * l = 6,28 * v * x * l.

L = lengde pa linjekilde, ft.

Q = v * (10 * x2 + a)

Q = luftstrom, cfm.

V = midtlinjens hastighet ved X avstand fra hette, fpm.

X = Avstand utover langs stromningsaksen i ft.

A = omrade av hetteapning, ft2.

D = diameter av runde hetter eller side av i hovedsak firkantede hetter, ft.

Lokale avtrekksdeksler.

Det er en overflate ved og parallelt med hetteflaten som gir en barriere mot uonsket luftstrom bak bak hetten.

Det er en overflate som gir en barriere mot uonsket luftstrommen fra forsiden eller sidene av hetten.

Funksjoner av flenser og baffles:

Reduksjon av stromningsomradet som igjen reduserer stromningshastigheten som kreves for a oppna en gitt fangsthastighet. Stromningshastigheten reduseres i praksis med 25%. For de fleste bruksomrader skal flensbredden v re lik kvadratroten pa hetteomradet (v A).

Lokale avtrekksdeksler.

Lokale avtrekksdeksler.

Lokale avtrekksdeksler.

Lokale avtrekksdeksler.

De grunnleggende ligningene som brukes er (for enkel hette)

SPh = hette statisk trykk, «wg.

hed = overgangstabellovergang (Fh * VPd)

VPd = kanalhastighetstrykk.

Lokale avtrekksdeksler.

For sammensatte hetter:

SPh = (FS) (VPS) + (FD) (VPD) + VPD.

Dette er nar kanalhastigheten er storre enn sporhastigheten.

SPh = hette statisk trykk, «wg.

FS = inngangsfaktor for spor.

VPS = sporet hastighetstrykk, «wg.

FD = inngangsfaktor for kanal.

VPD = kanalhastighetstrykk, «wg.

Lokale avtrekksdeksler.

Faktorer som pavirker minimal kanalhastighet:

Plugging eller lukking av gren. Skader pa kanaler (e.G. Denting). Lekkasje av kanaler. Korrosjon eller erosjon av viftehjul. Slipp av viftenhetens belte. Hastigheter skal kunne hente stovpartikler som kan ha avgjort pa grunn av feil bruk.

Tabell 3-2, side 3-19, ACGIH manual viser verdier av typiske kanalhastigheter.

Lokale avtrekksdeksler.

Ventilasjon av hoy toksisitet og radioaktive prosesser:

Ekstraordin rt effektive kontrollmetoder skal brukes. Kunnskap om farer og tilstrekkelig vedlikehold kreves som inkluderer overvaking. Innkapslings type hette foretrukket. Utskiftningsluft bor innfores med lav hastighet og i en retning slik at den ikke produserer forstyrrende kryssdrag pa hetteapningen.

Hansker bor brukes. For radioaktivt laboratoriearbeid med lav aktivitet kan en laboratorieavtrekksdeksel v re akseptabel.

Lokale avtrekksdeksler.

Lokale avtrekksdeksler.

Ligning brukes til a finne stromningshastighet for rektangul re og sirkul re hoykapsler.

DC = kolonne diameter pa hette ansiktet.

XC = y + z = avstanden fra den hypotetiske punktkilden til hetteflaten, ft.

Y = avstand fra prosessoverflaten til hetteflaten, ft.

Z = avstand fra prosessoverflaten til den hypotetiske punktkilden, ft.

DS = diameter av varm kilde, ft.

Lokale avtrekksdeksler.

Qt = Vf * Ac + Vr * (Af – Ac)

Qt = totalt volum inn i hette, cfm.

Vf = hastighet av varmluftssoyle pa hetteflate, fpm.

Ac = omrade av varmluftssoylen pa hetteflaten, ft2.

Vr = onsket hastighet gjennom gjenv rende hetteomrade, fpm.

Af = totalt areal av hette ansikt, ft2.

For lave taktekk:

Qt = 4,7 * (Df) 233 * (At) 0,42.

Qt = total hette luftstrom, cfm.

Df = diameter av hette, ft.

t = forskjell mellom temperaturen pa varmekilden og omgivelsene, F.