RK kerk.

St. Nicolaasga, 20. april 2017.

Geachte damer og herre.

Vi spor din oppmerksomhet for folgende:

Pa grunn av at det er gatt fra en annen kollega til et annet parochie og det faktum at det forelopig ikke er en losning pa en ny pastorale kraft, har pastorestammen av Heilige Christoffelparochie (ZW Friesland) en Antall tiltak ma ta som arbeidstrykket i vart parochie ma redusere. Ei ############################################# rapporter

Per 1. mai 2017 gar det pastoresteam de fodder i hele arbeidsomradet ved turbeurt veiledning. Det vil si at de pastores P. Huiting og A. Schothorst-Vos om en tur for deres regning, uavhengig av hvilken plass i parochie dette skjer. Nar det er flere gaver i kort tid, vil det ogsa v re pastor H. Nota oppspring.

De parochians kan ved en dod og fodselsdag bare fortsette a oppta med sine fodselsdager eller fodselsdager og deres forste henvendelige pastor. Du finner de fordeling av disse oppforingene og adressene nedenfor. De pastores regelen hverandre som de gar i gang med a veilede.

Ogsa med hensyn til oppsettet av den fodselsdag er det en endring. I utgangspunktet gar vi ut av en Woord- og gebedsdienst. Ved en fodselsdag er det kjernen vi kan tro pa a ha en kj rlig dod, en parochian. For som regel mange tilstedev rende i kirken ikke eller knapt mer verdi knyttet til H. Communie, er det bedre a feire uten samfunn. Det gir ogsa mer plass i sammenstillingen av en fest. Bare i spesielle tilfeller er en Eukaristie av en Ord- og Kommuniefesten mulig, medeavhengig av hvem som foregar i festet.

Som en siste en endring med hensyn til de pabegynnelsestidspunktet av den fodselsdag. Ved en fodselsdag er mange volontorer og yrkeskrefter, som dirigenter og organister involvert. Det er uunngaelig a bruke alle disse menneskene. Det er tydelig at vi pa deres innsats kan fortsette a regne nar fodselsdagen foregar i morgen, begynner 10.30. I tilfelle der en crematiespleitlighet folger pa feiringen, selv om det bare er mulig om ettermiddagen, vil det bli feiringen i kirken om morgenen.

Vi forstar at en og annen vil bli, men i forbindelse med vare andre arbeidsmedlemmer som pastorer, volontorer, organisatorer og dirigenter, er det pa den maten godt a handtere og vi kan henvende oss til at de fortsetter a gjore.

Vi haper pa ditt forstaelse rundt disse tiltakene og pa et godt og kontinuerlig samarbeid.

Met vennlig hilsen, mede pa vegne av pastor P. Huiting og pastor A. Schothorst-Vos,

Tijdelijke indeling van het werkgebied per 1-5-2017:

forst-adresserbar pastor for St. Nicolaasga og Joure:

pastor A. Schothorst-Vos, telefon: 0513-432538 av 06-19519135.

forst-adresserbar pastor for Bakhuizen, Balk, Lemmer og Woudsend: