Slot blot hybridiseringsteknikk

Ved Southern blotting overfores denaturert DNA fra en elektroforese gel til et ark nitrocellulose eller derivatisert nylon. Den eksploderte utsikten til hoyre viser at overforing oppnas ved stromning av buffer gjennom wick, gel, ark og inn i adsorbent papirlag. DNA blir beholdt av den derivatiserte nylon eller nitrocellulose. Etter overforing er DNA permanent festet ved oppvarming eller ved tverrbinding ved bruk av UV-straling. Romlig oppstilling av DNA i gelen blir bevart i arket.

Ved hybridisering kan arket med festet DNA inkuberes med en merket denaturert DNA-populasjon (probe). Hvis probemolekyler er komplement re til molekyler bundet pa arket, dannes dobbeltstrengede DNAer, og dermed binder sonden til arket. Etter overskytende sonde og darlig bundet probe-molekyler fjernes ved vasking, er de eneste merkede molekylene igjen de som har dannet hybrider med mal-DNA.

Variasjoner: Dot- og sporblott, hvor proven er oppdaget direkte pa nylon- eller nitrocellulosearket uten forutgaende separasjon. Northern blots der molekylene separert ved elektroforese er RNA i stedet for DNA. Koloniheiser, der monsteret av kolonier pa en agarplate reproduseres som et monster av DNA-flekker pa en nitrocellulose eller nylonplate. Plaque heiser, ligner koloniheiser, bortsett fra at materialet loftet er fra en fagplating. Ytterligere informasjon: A «Shockwave» animasjon er ikke tilgjengelig lenger (la U. Melcher vite hvis du vet hvor du finner den!). Plasmidanalyse er illustrert i en You tube-video.