Slot eksempelrapport

Det a lage en rapport er for mange studenter en forbrytelse. Du ma tankene dine sa, at en leser snopper hvor det gar over. Sa bare i det vilde det gar a skrive har ingen mening. Sorg for at du er strukturert. Bare sa kan en coach av fagdokent gi deg anvisninger for a fa en rapport til et godt slutt.

For vi overgar til utseendet til en rapport forst en nataltips.

Hou deg pa oppgaven. Gjore ikke selv noen fine deler der.

Bespreek alltid forst hva oppgaven presiserer innholdet. Det har mott dine medelevere enten med din fagdoktor.

Ga etter hvilken informasjon du kan hente.

Klipp og legg aldri tekst i sin helhet fra internett. Finn de tekstene du synes er interessant, legg dem til som bilag til din rapport.

E Verzin nooit eigen feiten.

Lag en indeling som du som angitt nedenfor.

La det v re begynnelsen av en utfylling.

Ё Legg merke til forst og fremst i deler av enkelte kapitler.

Gjor van de steekwoorden enn begynnelsen av kapitler, paragrafer og avsnitt.

En rapport ma oppfylle en rekke formkrav. Houd je daaraan. Het lever bare bare fordeler pa. Pa grunn av at ved slutten av var oppl ring skal du gjore en fullstendig virksomhetsplan. Tren deg fra starten av i a lage rapporter etter folgende regler. Det kan v re at i lopet av kurset vil noen krav bli satt ved a stille.

En rapport ma ha folgende deler:

VOORPAGINA.

En illustration er hyggelig, men ikke nodvendig. I alle fall ma det folgende pa en forside sta:

E Titel av rapporten.

Din egen navn (eventuelt fra mede skribenter)

De delkvalifisering hvor rapporten blir laget.

Navn pa l rer som ma korrigere.

For hvilken stempelpost og onsket niva.

INHOUDSOPGAVE.

Oppgi navnene pa kapitlene og de sidene som de forste kapitlene begynner pa.

Kapittel 1: En overraskende branche: … .. Side 2.

Gi den grunnen til at du skriver denne rapporten. Det har alltid a gjore med noe du vil skrive om eller undersoke. Dat en rapport folger av en prosjektoppgave er for l reren sa klar som en klontje. Det ma du ikke gjenta i begynnelsen. Nei noter hva du skal beskrive eller undersoke. Angives her enn en grunn. For eksempel for a finne hvilken bransje som passer best for meg eller hva kan malgruppene v re for en julemarked.

I en inledning kommer ogsa a sta hva du skal beskrive i rapporten, hvem du har hjulpet, hvor du har hentet informasjonen og hvilken vedlegg rapporten inneholder.

Per kapittel gir du i tekst igjen hva du har valgt. Sorg for at du aldri kopierer tekstene i din rapport. Hvis bilag, hvis du oppgir hvor du har hentet fra det, kan det ikke skade. Har du pa internett en side funnet med mye informasjon om din rapport, gjor du en oversikt over i egne ord. Finn deg noen setninger sa vakker, si dem da.

Gjor det alltid noye og sa:

Ifolge mr. Pietersen pa MEGAPOOLs nettsted er: «det virker i elektrobranche het einde».

Zorg altijd voor aanhalings-en sluitingstekens. Forsta at klakkeloos overskrider ikke egen insikt opplever. I tillegg har andre mennesker tenkt pa disse teksten, og det er derfor rost opphavsretten.

Til slot: geef hver kapitlet ogsa en navn. Det gjor rapporten oversiktlig.

SLOTWOORD Opprett et sluttord med din egen mening og erfaringer fra et prosjekt. La det imidlertid v re bra. En egen mening er alltid basert pa argumenter. De argumenter skal v re basert pa deler av rapporten. Die argumenter stotter din mening.

I den slotwoord er ogsa plass hva du fant av prosjektet. Forsta det, en leser kan finne ut at det er hardt arbeidet. Av det var det siste oyeblikket at skriveren var pa. Men det legger ingenting til hva du kan finne innhold av et prosjekt. Det er derfor viktig at du godt formulerer hva du nettopp har l rt av dette prosjektet.

Det sluttede ord er ogsa en personlig del av en rapport. Sa en gruppeoppgave teller like mange slettord som det var deltakerne i prosjektet. Det slotwoord kjenner de folgende komponentene.

A. Individuell funksjon.

Legg til en loggbok (se del 7) der alle dine aktiviteter star.

Lag i teksten klart hva din pavirkning har v rt pa gruppeprosjektet.

Hvordan har du v rt i holdning fra fagdokenten under dette prosjektet? Legg her fra hva du opprinnelig forventet og hva er av det.

B. Het functioneren van de groep.

Omskrive hvordan gruppen har jobbet og har funksjonen. Fortell over arbeidsfordeling, overleg og avtaler.

Se du videre samarbeid med disse gruppemedlemmene.

Omskrive hvilken rolle du har spilt i laget.

C. Presentasjon av prosjektet.

Har den veiledende l reren gjort det klart?

Er de oppdragene klart beskrevet?

Hva ville du gjore for at oppdragene kan bli bedre forstatt?

Hva har du gjort da det var uklarheter?

D. Organisasjon av prosjektet.

Hva finner du av fremgangsmaten ved dette prosjektet?

Hvordan har du satt deg tid rundt dette prosjektet?

Hva har du gjort for a samle alt materialet som var nodvendig med dette prosjektet?

Formuler klart og med gyldige argumenter, hva du konkluderer med dette prosjektet. Geldige argumenter er argumenter som dor andre a kontrollere. Dette for eksempel av fra innholdet av rapporten. Gi her din mening pa svarene du har gitt i rapporten.

Formuler klart og med gyldige argumenter, hva du har l rt av dette prosjektet.

Gor klart om sluttmalene fra delkvalifikasjonen, tilknyttet innholdet i dette prosjektet. Pa nytt bruker du her gyldige argumenter for.

OVERIGE Hvis du vil ha noe mer som ikke passer ovenfor, oppgi det under dette kapitlet.

BIJLAGEN Vaak vil det bli material som du har funnet eller brukt til a legge til som bilag. Tenk pa: Spreekeskemaer, logger, plattformer, beregningseksempler og utskrift av nettsider. For the good order; bilagene gjor din rapport ofte imposant. Men teller aldri med som sider av ditt virkelige arbeid.

ACHTERBLAD Dette er en blanco blad.

Til slutt: En rapport ma alltid v re innlevert innlevert. Eksempelvis via en ringbandhechter med en plast for-og bakblad. Du kan ogsa fa den til a bindes inn med en plastringband. (Sorg for en plast for og bakkant.

Arbeidsoppgaver med kun to stk blir ikke akseptert. Bedenk dat het uiterlijk van een rapport de eerste kennismaking is van een corrector. De forste inntrykk er viktig. Det er ofte utelukket hvor mye oppmerksomhet det er pa innholdet.