Stramien offerte.

Met en offerte overtuig du en opdrachtgever av dine kvaliteter. Men hvordan gjor du det? Hvilke elementer ma et tilbud inneholde for a na dette malet? Pa denne siden finner du en oversikt over de mest brukte delene i et tilbud. Skriv ut det stramien ut og bruk det som sjekkliste under skrivingen. For hvem det egentlig er stor, onsker a pakke, er det ogsa en liste med ekstra’s, som den medfolgende kort.

1. Titelblad.

Det er den forste siden som en leser ser, sa sorg for et klart og fint tittelblad. Gjor det klart ved a velge en effektiv tittel. Du kan vise tittelen for eksempel i ruteform eller bruke en avtale (van en opdrachtgever). De leseren ma ogsa vite hvem forfatteren er. Oppgi derfor ditt navn pa bedriftslogo pa tittelbladet. Op een mooie titelblad wordt aandacht besteed aan het papier (dikte, kleur), lettertype en vormgeving. Du kan for eksempel fa virksomheten farger fra en oppdragsgiver pa tittelbladet tilbake.

2. Innholdsoppgave.

Ved et omfattende tilbud er en innholdsoppgave absoluut nodvendig; do fungeert som en veibeskrivelse for leseren. Sorg ogsa for en klar utforming og klare navn pa kapitler.

3. Inledning.

Den inledning er ofte den sted hvor mottakeren virkelig begynner a lese. En introduksjon er bra nar do:

Den interessen vekker av leseren. Pa en personlig mate oppgir den anledningen til tilbudet. Din entusiasme for potensiell oppgave overforer. Det gjenstand av tilbudet beskriver. De oppbygging av tilbudet erkl rer.

Prov i en introduksjon sa mye som mulig a bruke ordene eller tankene fra ordregiveren.

Eksempel pa aktuelle klientforhold:

4. Aktuell klantsituatie.

I denne passasjen setter du i hvilken situasjon kunden befinner seg. Prov sa kernechtig mulig a skrive og bruk sa mye som muligens ord fra kunden selv. Han vil derfor forsta det for han foles og det sorger for tillit; du vet noyaktig hvor det handler om.

5. Klantvraag.

Hva forventer en kunde na faktisk av deg? Et godt tilbud gir konkret og krevende svar pa denne sporsmalet. Ingen ellenlangt argument, sa bare noen fa setninger. En kundevraag ma videre v re klart anerkjent og personlig.

Eksempel kundevraag «Den virksomhetsbladet ma i fremtiden utgjore et viktig spreekbuss for organisasjonen. For meg som kommunikasjonsdrivende har du spurt om hva som er best mulig for a starte en slik tidsskrift: hvilke skritt ma du sette pa bedriften?»

6. Det tilbudet.

Tilbudet er en av de viktigste, sa ikke det viktigste, del av et tilbud. I dette avsnittet presenterer du ditt svar pa kundens foresporsel. Han ma fa ideen om at du som ingen annen vet hvordan du kan lose problemet. Dette gjor du doren:

Din tilbud i faser a beskrive. Fase 1 i oppstillingen av en politikk kan for eksempel v re en undersokelsesfase der du bedriver dine ansatte til deres pestervaringer. Dor de fordelene eller resultatene av dine handlinger igjen. Dor konkret du kan beskrive. Prov jargon a forebygge. Dor alternativer for a nevne.

Etter det konkrete tilbudet kan du i samme avsnitt ogsa antyde hvorfor kunden med deg i havet ma: hva er din tillagt verdi? Du kan ogsa velge a oppgi informasjonen i en separat del.

7. Planlegging.

For en klokka av en dag trenger du ikke a lage tabeller og diagrammer. Nar oppgaven gar ut over en lengre periode, er det derimot greit a legge et skjema pa tilbudet. Sorg for en oversiktlig planlegging med tydelige beskrivelse av de ulike tabellene. Ved en kort utforelsesperiode kan du for eksempel oppgi en skript i ditt tilbud. Du beskriver deretter per tidsplan hvilken handling du skal gjennomfore: 09.00 – 10.00 uur apning van dag; de aanwezigen stellen zich voor en daarna wordt het dagprogramma toegelicht.

Selv om prisen ikke alltid er avgjorende, er han alltid alltid av stor betydning. Pakke pris derfor slank. Enkele tips:

Gi ikke prisen sa mye igjen. Sa ikke vetgedrukt. Oppgi prisen sa mye som mulig og nevner etterfolgende fordelene. Eksempel: «Den totale prisen for en ny nettside er € 2000. Dette er inkludert design, teknisk stotte for en ar og domain management.» Gi innsikt i beregningen. Dette kan du gjore ved a lage en liste over de utforte oppgaver. Du beskriver arbeidet per jobb eller del. Oppgi din honorar per dag og ikke per time. Slik kommer du til diskusjoner over halvtime og kvartaler. Formuler prisen som en investering, ikke som en kostnadspost. Du kan ogsa bruke begrepet budget.

Eksempel pa avslutning: «Vi vil gjerne bidra til en forbedret arbeidsfeer pa din afdeling. I uke 50 vil jeg kontakte deg for a fa tilbud om tilbudet. Hvis du har sporsmal i lopet av tiden, ring eller send meg en melding.»

9. Avsluiting.

«Jeg haper du gir et passende tilbud.» Av det samme: «Jeg haper snart en kommentar fra deg a motta.» Feil er disse standardslotzinnen ikke, men som leser gjor de deg lite. Prov derfor et tilbud pa en personlig og positiv mate a avslutte. Oppgi ogsa en konkret videreforing.

10. Voorwaarden.

Levering av en tjeneste eller produkt er alltid knyttet til en rekke vilkar. Presenter dine betingelser overzichtelijk. De vilkar gjelder for saker som: ansvar, copyright, leveringstider, betalingsregler og garantivilkar. Det er vanlig a legge til vilkarene som vedlegg til et tilbud.