SUP i RPR eller SSO-modus.

vi har 4507 brytere, jeg trenger a installere to sup pa 4507. Hvilket spor burde jeg bruke til a installere sup og.

Hva er forskjellen mellom RPR og SSO-modus.

425 Просмотров Метки: нет (добавить) Bli med i denne diskusjonen na: Войдите / Register.

1. Re: SUP i RPR eller SSO modus.

Slots 3 og 4 brukes til SUPs. Se nedenfor.

Figur 1-3 Katalysator 4507R-E-bryter (forfra)

Tilsynsmotorer (prim r i spalte 3 og sekund r i spalte 4)

Bytte moduler (spor 1, 2, 5, 6, 7)

Med RPR er den redundante veilederen bare delvis initialisert. Dette forarsaker trafikkforstyrrelser under overgang.

Fra Cisco’s DOC,

«I en overgang til veiledermotor blir trafikken forstyrret fordi i RPR-modusen gjenopptas alle fysiske porter siden det ikke er opprettholdt tilstand mellom veiledningsmotorer knyttet til modultyper og statuser. Nar den redundante veiledningsmotoren fullforer sin initialisering, vil den lese maskinvare informasjon direkte fra modulen. »

SSO er foretrukket fordi det gir kortere overgang.

«Nar en redundant veiledningsmotor kjorer i SSO-modus, starter den redundante veiledningsmotoren i en fullstendig initialisert tilstand og synkroniseres med den vedvarende konfigurasjonen og lopekonfigurasjonen til den aktive veiledningsmotoren. Den opprettholder deretter staten pa protokollene som er oppfort nedenfor, og alle endringer i maskinvare- og programvarestater for funksjoner som stotter statlig overgang holdes synkronisert. Det gir derfor ingen nullavbrudd til lag 2-okter i en redundant veiledermotor konfigurasjon. »

Flere detaljer her:

Мне нравится Показать отметки «Мне нравится» (0) (0) Действия Bli med i denne diskusjonen na: Войдите / Register.

2. Re: SUP i RPR eller SSO modus.

Jeg har noen sporsmal knyttet til sup overgang.

Jeg har installert to sup pa 4507 og trenger a manuelt bytte tilstand.

hvordan kan jeg ga pa standby-sup og manully byttetilstand.

trenger jeg tilgang til sup fysisk gjennomgaende konsollport.

Мне нравится Показать отметки «Мне нравится» (0) (0) Действия Bli med i denne diskusjonen na: Войдите / Register.

3. Re: SUP i RPR eller SSO modus.

Utforelse av manuell overgang kan gjores pa den aktive sup. Se nedenfor.

Мне нравится Показать отметки «Мне нравится» (0) (0) Действия Bli med i denne diskusjonen na: Войдите / Register.

Войдите / Registrer deg for a delta i fellesskapet og tilgangsressurser som:

IT-trening Videoer og seminarer Cisco-sertifisering Studiegrupper Cisco-sertifisering Eksamenemner Registrer deg gratis na.