Utgave # 5: Fortell vare historier.

Ashley Gordon, foto: Ross Bird.

Din rop.

Hvorfor snakker vi ikke om gambling?

Tenk pa familien din. Er noen alltid pa pokies pa lonningstid? Er pengene bekymringer verre av gambling? I samfunnet ditt, hvor mange ganger har du sett at noen bruker alle pengene sine pa gambling?

Mens jeg jobber i mer enn 200 aboriginalsamfunn, har jeg hort et overveldende antall aboriginale folk sier at gambling forarsaker betydelige problemer for sa mange mennesker de kjenner. Sa hva gjor vi for a hjelpe vare folk?

A ha garnet uten skyld eller skam.

Gjennom studier utfort av Center for Gambling Education and Research, ved Southern Cross University i Lismore, vet vi at graden av problemgambling blant aboriginalbefolkningen er mye hoyere enn den 1-2 prosent som er funnet i den australske befolkningen. Disse studiene, som maler problemgambling blant forskjellige aboriginale grupper, har funnet priser pa mellom 15 og 20 prosent. Er det ikke pa tide at vi gjenkjente gambling som et problem for vare folk?

Historisk har aboriginals blitt fortalt hva problemene er, og deretter fortalte svarene, uten noen fellesskapsradgivning. Intervensjoner er palagt og har generelt ikke gitt noen forbedringer. Gambling er et problem der den modellen endrer seg, men det er flere som ma gjores.

Et overveldende antall aboriginale folk sier at gambling forarsaker betydelige problemer for sa mange mennesker de kjenner.

Dessverre mangler mange aboriginale mennesker okonomisk kompetanse og budsjettferdigheter, ofte leveringsdag til lonningstid. Ogsa, mange mennesker er vant til a ikke ha penger, og a v re blakk er normal, sa det er ingen utloser a fortelle en gambler de kan ha et problem og ma soke hjelp.

Garnet om gambling i vare lokalsamfunn ser for folsomt ut. Det er et tema som ofte ignoreres av vare mennesker og tjenester. Kanskje det er sa normalisert og akseptert at vi ikke kan se problemene det forarsaker. Den virkelige virkningen av gambling ma forstas, s rlig dens forbindelser til forholdsproblemer, familie vold, alkoholmisbruk, narkotikamisbruk, psykisk helse, fysisk helse, andelig helse, kriminalitet og okonomisk motgang. Sporsmalet om spillskade ma diskuteres og anerkjennes bredere, mer apenbart, uten skyld eller skam.

Hvor fa aboriginale mennesker soker hjelp fra tjenester.

For tiden er det gambling og okonomisk radgivning programmer rundt Australia, men bare en sv rt liten prosentandel av aboriginals har brukt denne typen behandling.

Disse tjenestene ma forbedre sitt engasjement for samarbeid og konsultasjon. A bygge meningsfylte og ekte relasjoner til samfunnet ma v re en prioritet. Finansieringsorganer ma ogsa erkjenne betydningen av dette, slik at tjenestene kan bidra til utdanning, bevissthet, fellesskaps eierskap og endelig en samarbeidsmessig tiln rming til a takle problemene.

Historisk har aboriginals blitt fortalt hva problemene er, og deretter fortalte svarene, uten noen fellesskapsradgivning.

Noen tjenester ma vurdere hvordan aboriginale mennesker kan oppleve dem. Ofte ma man stille hardt sporsmal. Hvorfor er ikke aboriginale folk som besoker oss eller ringer nummeret vart? Vet innbyggerne at var tjeneste eksisterer og vet de hva vi gjor? Forskning tyder pa at de fleste tjenester ikke stiller disse sporsmalene og aboriginale folk ikke har hoy bevissthet om hvordan man soker hjelp til gamblingproblemer.

Sammen bor vi diskutere strategier for a lose gamblingskader i aboriginalsamfunn. Er det mater a hjelpe bortom a tilby gambling radgivning? Vi kan utvikle en rekke behandlinger og terapier knyttet til kulturelle og helbredende programmer. Aboriginal mennesker trenger alternative behandlingsmuligheter, bade aboriginalspesifikke programmer og ikke-aboriginale programmer.

Vi ma gjennomga vare screening- og vurderingsprosedyrer for a sikre at aboriginals foler seg komfortable og kulturelt forstaelige. Vi ma reflektere over var tiln rming og vare terapier og sporre hvorfor de fleste aboriginale mennesker ikke engasjerer eller fullforer behandlingsprogrammer som for oyeblikket er tilgjengelige.

Samarbeider med fellesskap for a oppna reell forandring.

Vi vet at en person med et problem vil forsoke a konfrontere problemet privat, etterfulgt av a snakke med et familiemedlem eller en venn. De kan da soke hjelp fra en organisasjon. Ville de v re mer tilboyelige til a soke hjelp hvis flere aboriginale mennesker arbeidet i helse- og gamblinghjelpssektoren i Australia? Som et fellesskap bor vi v re bedre til a stotte noen som kan ha et gamblingproblem?

Vi kan utvikle en rekke behandlinger og terapier knyttet til kulturelle og helbredende programmer.

Jeg administrerer New South Wales Aboriginal Safe Gambling Services, som koordinerer Warruwi Gambling Help-programmet. Vart fokus er a skape bevissthet om spillrisiko og fremme trygt gambling. I lopet av 12 maneder har vi nadd mer enn 30.000 aboriginale mennesker gjennom a kjore aboriginale gambling workshops i samfunn, organisere og delta i fellesskapshendelser, administrere en gratis informasjon, utdanning og stotte telefonlinje (1800 752 948) og identifisere sikre gambling ambassadorer gjennom New South Wales.

Viktigst av alt, jobber vi med lokalsamfunn for a utvikle fellesskapsplaner for pagaende aktiviteter for sine omrader og gi $ 5000 til enten a stotte et eksisterende program eller utvikle en ny strategi for a oke bevisstheten om problemer knyttet til gambling og fremme hjelpsokende. Vi tar sikte pa a bringe aboriginalsamfunn og tjenesteleverandorer sammen for a oppna reell forandring i vare lokalsamfunn.

Gambling er ofte sett pa som et individuelt problem, ikke et fellesskap bekymring. Men etter hvert som sporsmalet om gamblingskader fortsetter a vokse, foler vart folk virkningen dypere. Ettersom risikoen for fellesskapets velv re blir storre, har det endret vart syn pa gamblingskader og vart svar.

Ashley Gordon vil snakke pa Victorian Responsible Gambling Foundation. Mange mater a hjelpe konferansen 2016, som loper fra 17 oktober i Melbourne. For mer informasjon, email [email protected] eller ring (03) 9452 2668.

The & lsquo; Forteller vare historier & rsquo; utgaven.

Denne femte utgaven av Inside-gambling ser pa hvordan deling av historier om personlig erfaring med gamblingskader kan v re en viktig del av utvinningen. I bredere grad kan det ogsa bidra til a redusere stigma og bygge samfunnsbevissthet om risikoen for gambling.

Tyrone Mitchell snakker om hvordan gambling gjennomsyrer sitt sosiale liv i det regionale Victoria og hvor sjokkert han tror at hans venner ville v re hvis de visste hvor mye de brukte pa gambling.

Judy Avisar forteller om den helbredende og pedagogiske kraften i teaterprosjektet Tre sider av mynten.

Stand-up komedie var kretsbryteren til komikeren Daniel Connell, som fokuserte oppmerksomheten sin bort fra gambling og ga ham en plattform for a fortelle sin historie.

Korina Waitai deler reisen med utvinning som gjorde henne til den sterke og elastiske kvinnen hun er i dag.

Ashley Gordon er en aboriginal australsk og etterkommer av Gamilaroi-folket. Han har v rt gamblingradgiver i syv ar og styrer NSW Aboriginal Safe Gambling Services, inkludert Warruwi Gambling Help-programmet. Ashley er ogsa forsker med Southern Cross University og er pa den foderale ministerielle ekspertgruppen for gambling.

Relaterte artikler.

Hvis vennene mine visste hvor mye de hadde brukt pa gambling, ville de bli sjokkert.

Fem minutter med.

Gambler’s hjelp finansradgiver, Chantelle McGuinness.

Gambling i aboriginalsamfunn: nasjonale og internasjonale perspektiver.

Publiseringsretningslinjer.

For a sikre at denne siden er vennlig og innbydende for alle besokende, ber vi deg om:

v re respektfull for andre, og deres meninger avslorer ikke personlig eller sensitiv informasjon om andre, inkludert navn pa personer som er berort av spillproblemer, ikke trakasserer, misbruker eller truer andre, legger ikke til kommentarer som sannsynligvis vil forn rme andre, s rlig med henvisning til et individs rase, alder, kjonn, seksualitet, politisk lenke, religion eller funksjonshemming, ikke bruk uanstendig eller stotende sprak, legg ikke etter rekrenkende kommentarer, legg ikke inn gjentatte kommentarer. Legg gjentatte ganger ikke opp opplysninger som faktisk er unoyaktige og kan villede andre til a ikke fremme Alt som kan utgjore spam, for eksempel kommersielle interesser, henvendelser, annonser eller pategninger fra et ikke-statlig organ, beskytter personvernet ditt ved ikke a inkludere e-postadresser, telefonnumre eller hjemmeadresser.

Eventuelle kommentarer som bryter disse vilkarene blir slettet.

Stiftelsen anerkjenner Aboriginal og Torres Strait Islander-folket som de tradisjonelle forvalterne av landet og anerkjenner og betaler respekt for deres eldste, fortid og natid.