Utstillingsskjemaer.

Gjennomga viktig informasjon for a planlegge din kommende erfaring pa EBACE2017, inkludert utstillings timer, innflytting / flytting og tidsfrister.

Utstillingstimer.

Utstillingsservicedesk.

EBACE-ledelsen gir et utpekt omrade pa stedet der utstillere kan bestille produkter og tjenester for deres stand fra EBACE-foretrukne og eksklusive tjenesteleverandorer.

Utstillingsserviceskjema.

Innflytelsesplan – Palexpo.

Innflytelse for Palexpo begynner pa mandag 15. mai 2017, pa malrettet basis.

Merk: Alle utstillinger ma v re satt og pa plass innen 15:00 sondag 21 mai 2017, slik at midtgangen kan installeres.

Hvis utstillingsplassen ikke er okkupert innen denne tiden, vil EBACE-ledelsen vurdere det kansellert av utstilleren og patar seg retten til a bruke slik plass som anses hensiktsmessig. Utstillere som krever ekstra timer for innendors oppsett, bor kontakte Rachel Thomas pa [email & # 160; protected] eller +1 (202) 478-7760. Utstillinger pa 180 kvm eller storre bor kontakte Linda Peters pa [email & # 160; beskyttet] eller +1 (202) 783-9368.

Raplassutstillere.

Shell-utstillere.

Innflytelsesplan – Statisk visning av fly.

Mens alle fly skal ankomme lordag 20. mai 2017, er generell innflytning for statisk skjerm sondag 21. mai 2017, fra kl. 08.00 til 19.00. Siden Geneves internasjonale flyplass er i kontinuerlig drift med flyselskap og forretningsfly, er tidlig innflytting ikke tillatt.

Flytt ut – Palexpo.

Utflytting til Palexpo starter kl 16:00 onsdag 24. mai 2017, og alt materiale ma fjernes kl. 17.00 fredag 26. mai 2017.

Alle utstillinger ma v re bemannet og pa plass til showet lukker kl 16:00 onsdag 24. mai, og utstillere kan ikke begynne a demontere utstillinger for kl. 16.00. Vennligst planlegg deretter. Utstillere funnet i strid med denne regelen vil ikke v re kvalifisert for innendors utstillingsplassprioriteringstegn for EBACE2018 og vil bli vurdert til en $ 500 avgift.

TWI / IEL, den offisielle speditoren for EBACE, forbeholder seg retten til a sende (fraktsamlere) pakker, kartonger, kasser mv. Som er igjen i Palexpo-utstillingshallen utover dagene og tidspunktene for demontering, med mindre det inngas spesielle kontraktsavtaler av utstiller og TWI / IEL.

Utstillingshaller.

Flytt ut – Statisk visning av fly.

Statisk visning utstiller utflytting begynner pa show avsluttende, 14:00 onsdag 24 mai 2017. Flybevegelser vil begynne etter 15:45 samme dag. Alle fly og utstillingsmaterialer ma fjernes innen 15:00 onsdag 24. mai 2017.

Fly vil bli flyttet ut av det statiske skjermbildet i omtrentlig rekkefolge de ble flyttet til det statiske skjermbildet. Utstillere som befinner seg i sonene 1 og 2, kan forvente at flyet flyttes omtrent tre timer etter den forste bevegelsen (ca. 18:45). Alle fly ma enten avreise eller bli returnert til utstillerutnevnt FBO innen 19:00 onsdag 24. mai 2017.

Avreise reservasjoner kreves av Geneva International Airport og vil bli tildelt av EBACE ledelse og GVA til hvert avgang fly. Utstillere bor informere EBACE-ledelsen om deres avgangsintensjoner sa snart som praktisk. Pa grunn av det hoye antall avganger onsdag 24. mai 2017, er det ikke mulig a justere avgangstider og PPR-spor for etter mandag 15. mai 2017.

For a legge til rette for en jevn utflytting, vil utstillerpersonalet observere folgende tidsplan onsdag 24. mai 2017.

Statisk visningsflyttingsplan.

Pa grunn av de hoye sikkerhetsnivaene i Geneves internasjonale flyplass er det kun en time a tildele teardown. Utstillere ma planlegge utstillingen deres ned i henhold til det, og planlegger a ha alt utstillingsmateriale – inkludert skilt, flagg, bannere, teppe, gjerder og mobler – pakket og gaffeltrucksklar innen denne en times tidsramme.